El nostre principal objectiu és aconseguir el millor benestar pels nostres clients.


Serveis que oferim en l'administració de comunitats:


 • Constitució i legalització de la Comunitat de Propietaris (Llibre d'actes, registre, obtenció del CIF).


 • Redacció de les convocatòries i actes de les Juntes de la Comunitat.


 • Confecció i enviament de les liquidacions d'ingressos i despeses a tots els copropietaris individualment.


 • Confecció i enviament del pressupost anual de despeses comunitàries ordinaris i extraordinaris de reparacions i millores, en el cas que sigui necessari.


 • Gestió de pagaments i cobraments diversos.


 • Tramitació i pagament dels diferents impostos que afecten la Comunitat (IVA, IRPF, resum anuals, ...).


 • Seguiment d'impagats.


 • Gestió i contractació de serveis que garanteixen la conservació i bon funcionament de la finca.


 • Comprovació i valoració dels pressupostos d'obres.


 • Comprovació i control dels serveis de manteniment de la Comunitat contractats amb altres empreses.


 • Tramitació d'ajuts per a la rehabilitació davant els organismes oficials


 • Assessorament personalitzatServeis que oferim en la gestió de lloguers i patrimoni:


 • Assessorament personalitzat.


 • Confecció i enviament de les liquidacions trimestrals o mensuals d'ingressos i despeses.


 • Tramitació i pagament d'impostos (IBI, Escombraries, IVA, resum anuals, ...).


 • Gestió de pagaments i cobraments diversos.


 • Comprovació i valoració dels pressupostos per a l'adequat sosteniment de l'immoble.


Carrer Joan Prim, 88 Local. 08330 Premià de Mar Barcelona T: 93 751 70 80